Client Access

 

Synergy Menu

synergymenu

Stálí klienti mají možnost vstoupit do našeho systému financování jejich marketingových aktiv (tarifní, fee, smluvní). Systém je vždy přizpůsoben na míru požadavků klienta na základě empirického posouzení jeho potřeb. Veškeré námi zpracované zakázky jsou online evidované v našem zakázkovém systému, kde jsou historicky archivované a dohledatelné podle řady kritérií (cena, počet, název projektu popřípadě položky, odpovědné osoby ať již ze strany klienta či agentury, období zadání, aktuálního stavu, místa dodání, náhledu atd.) Samozřejmostí je možnost porovnávání výdajů v čase dle zvolených kritérií. Pro login se můžete přihlásit  zde  nebo na přes ikonu “SM”.

 

Extranet

Je náš agenturní systém pro sdílení souborů, přihlásit se můžete  zde nebo přes ikonu “E”

  • Tweets